folkomrosta2021.se

Syftet med föreningen folkomrosta2021.se var att skapa en opinion för en folkomröstning om Sveriges EU medlemskap. Det blev tyvärr inte så för inget befintligt riksdagsparti stödde vår strävan om en folkomröstning.

Vi har nu tagit steget och har ombildat föreningen FOLKOMROSTA2021.SE till ett politisk parti, FOLKOMROSTA2021.SE med målet att kandidera till Riksdagen i september 2022.

Vill du vara med och påverka? Hör av dig!

"Är dagens EU det vi röstade för 1994 - om inte, hur ska vi förhålla oss till det?”

Har du möjlighet att samla några personer på din ort och prata och informera om FOLKOMROSTA2021.SE. Hör av dig!

Vill du deltaga i arbetet mer aktivt?   Hör av dig!

Vill du kandidera till Riksdagen?   Hör av dig!

Vi är nya och självklart små och för att komma in i riksdagen krävs det minst 4% av rösterna, vilket motsvarar ca 266,000 röster och det är inte enkelt att få ihop.

Därför tar vi ytterligare ett steg till genom ett samarbete med Folkets Röst som är ett paraplyparti där vi tillsammans går till val med ett antal andra mindre partier och kandidater.

Vi driver alla våra individuella frågor och program men på själva valsedeln för Folkets Röst finns alla med och där kryssar man i det parti som man tror mest på.

Detta gör att om vi samlar ca 20,000 röster var så når vi 4% spärren tillsammans!

Väl inne riksdagen kommer varje parti eller kandidat att driva sina frågor enligt sitt eget program.

Folkomrosta2021.se

Det EU-medlemskap vi röstade om 1994 var något helt annat än det vi ser idag. Vi röstade för ökad handel och att alla länder gemensamt skulle bidra till ett bättre Europa. Så blev det inte. 

Från att ha varit en handelsunion har EU blivit en transferunion, där länderna i norr nu i tilltagande grad blivit en bidragsgivare och skuldsanerare till länderna i syd. Länder som redan innan inträdet hade misskötta ekonomier och som under åren fortsatt att låna och konsumera mer än de haft råd med. 

Föreningen och numera också ett politiskt parti.

Medlemskapet är kostnadsfritt och innebär inga andra förpliktelser än att stödja opinionen för en folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU. Föreningen har idag drygt 2.600 medlemmar (juli 2021).

------------------------------------------------------------

TACK!

Stort tack till er som skickat bidrag till www.folkomrosta2021.se, som är en förutsättning för att vi skall kunna driva verksamheten framåt.

Eftersom vi har valt att inte ta ut någon medlemsavgift (för att alla ska kunna vara med, oavsett ekonomiska resurser) är vi beroende av frivilliga bidrag. För att kunna genomföra aktiviteter under Almedalsveckan fullt ut behöver vi ytterligare bidrag. Detta för att täcka arbetet och distribution av pressmeddelanden, etc. Om du känner för att bidra till detta, så har vi Swish-nummer:

123 270 6034
För den som inte har Swish, finns också möjlighet att överföre bidrag till:

BG 5533-5269

------------------------------------------------------------

Folkomrösta om EU medlemskapet

Vårt mål är att samla in tillräckligt många underskrifter för att förmå politikerna att rösta igenom ett riksdagsbeslut om en ny folkomröstning beträffande EU-medlemskapet.

Stöd detta genom att signera vår namnnlista.

https://www.skrivunder.com/folkomrosta_om_sveriges_eu-medlemskap

------------------------------------------------------------

FOLKOMROSTA2021.SE ÄR OMBILDAT TILL ETT POLITISKT PARTI

Lyssnar man på initierade medier och personer så ha BREXIT blivit mer och mer en succé. Pundet har gått upp och är nu stabilt på tidigare nivåer, sjukvård, arbetslöshet, mm är på väg åt rätt håll och Britterna är mer stolta idag än tidigare inom EU. Även BREXIT motståndare har bytt åsikt vilket är mycket intressant.

Vårt mål är att Sverige skall gå ur EU sk SWEXIT och sedan forma nya avtal likt Britterna. Då blir vi ett självständigt land med alla de fördelar som ett nytt avtal med EUs länder och övriga av världens länder ger. Vi behåller vår svenska valuta SEK och samarbetar självklart med både polis, tull, kustbevakning samt i frågor kring miljön, asylpolitik, studier, arbete, resor, mm men på Sveriges villkor. Precis som Britterna.

Vi gör detta av två skäl - dels för att få upp folkomröstningsfrågan på den politiska agendan i Riksdagen och dels för att mana till samling när det gäller att skapa en landsomfattande opinion för ett ifrågasättande av Sveriges EU-medlemskap.

Jag önskar anmäla mig som medlem i folkomrosta2021.se  E-post Eventuellt meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in